Posted in Lifestyle, Sustainability

Thyroid and chemicals

More about plastic. Maybe you’re wondering why I’ve become so concerned about plastics and chemicals? I have had chronic inflammation in the thyroid gland for many years, and recently surgically removed half of the gland and a large goiter under the sternum. Autoimmune diseases can have many causes, but recent research links some chemicals and plastic, fluorine, bromine-based flame retardants and chlorine to thyroid disorders.

When I have studied the topic for my own part, I have also become more aware of the planet’s challenges. This applies to both environmentally toxic production, the release of chemicals during use, accumulation of plastic waste in the sea and nature, utilization of poor people as laborforce, and not least microplastic that we get into the food chain. It is actually quite gloomy. What can we do together? We must at least do what we can each of us, use the consumer power, and stand together in the work against this man-made disaster and, yes, to save the world …

Mer om plast. Kanskje du lurer på hvorfor jeg har blitt så opptatt av plast og kjemikalier? Jeg har hatt kronisk betennelse i skjoldbruskkjertelen i mange år, og nylig operert bort halve kjertelen samt en stor struma under brystbenet. Autoimmune sykdommer kan ha mange årsaker, men nyere forskning kobler enkelte kjemikalier og bla.plast, fluor, brombaserte flammehemmere og klor til forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen.

Når jeg har studert temaet for egen del, har jeg også blitt mer bevisst på klodens utfordringer. Dette gjelder både miljøgiftig produksjon, frigjøring av kjemikalier ved bruk, opphopning av plastsøppel i hav og natur, utnyttelse av fattig arbeidskraft, og ikke minst mikroplast som vi får inn i næringskjeden. Det er faktisk ganske dystert. Hva kan vi gjøre sammen? Vi må ihvertfall gjøre det vi kan hver for oss, bruke forbrukermakten, og stå sammen i arbeidet imot denne menneskeskapte katastrofen og for , ja, redde kloden…

Posted in Sustainability

Santas Workshop…

I have the deepest respect and empathy with Chinese factory workers. See the video on my blog-site and take it in. I had to cry. It’s so messed up! Toys from China sold at BR, Toys’r’us and other popular stores, Christmas decorations that we enjoy and decorate our Christmas trees and houses with –

are produced by people who can never build a life outside the dorms at the factories. This makes me sick. We need to get back to ourselves and away from use and throw. I myself have a lot on my conscience here. Yesterday I cleared the children’s old toys and have several big garbage bags with scrap that will be on the filling. When I think about how much is sacrificed because of something I just throw, it hurts.

Julenissens verksted…

Jeg har så dyp respekt og empati med kinesiske fabrikkarbeidere. Se hele denne og ta det inn. Jeg måtte grine. Det er så messed up🥵 Bla. leker fra Kina som selges på BR, Toys’r’us og andre populære butikker, julepynt som vi koser oss med og henger på våre juletrær – produsert av mennesker som aldri kan klare å bygge seg opp et liv utenfor sovesalene på fabrikkene. Dette gjør meg kvalm. Vi trenger å komme tilbake til oss selv, og bort fra bruk og kast. Jeg har selv mye på samvittigheten her. I går ryddet jeg i barnas gamle leker og har flere søppelsekker med skrot som skal på fyllinga. Når jeg tenker på hvor mye som er ofret pga noe som jeg bare kaster, gjør det vondt.

Posted in Sustainability

What to use instead

Plastic film has been used a lot in my house. To cover and preserve food is the main goal. So what can I use instead, when I want to minimize the use of plastic? It is so easy! Glass with lid. Second hand shops, Salvation Army, your mother’s or grandmother’s basement, your local recycling station…you can find everything you need there. This oval glass form with lid I paid 10 Norwegian kroner for in a local second hand store. It is 1,1 USD or 1 euro. And my daughters can inherit it. Talk about sustainability.

Plastfilm (gladpack) har blitt brukt mye i huset mitt. Å dekke og bevare mat er jo hovedmålet. Så hva kan jeg bruke i stedet, når jeg vil minimere bruken av plast? Det er så enkelt! Glass med lokk. Bruktbutikker, Frelsesarmeen, din mors eller bestemors kjeller, din lokale gjenbruksstasjon … du kan finne alt du trenger der. Denne ovale glassformen med lokk betalte jeg 10 kroner for i en lokal bruktbutikk. Det er 1,1 USD eller 1 euro. Og mine døtre kan arve det. Snakk om bærekraft!